Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa-Balice
11.03.2016 więcej
Obwieszczenie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szufnarowa
11.03.2016 więcej
Obwieszczenie
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa – Wąwóz
11.03.2016 więcej
Obwieszczenie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa –
Olszyny
11.03.2016 więcej
Obwieszczenie
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości Markuszowa –Rędziny
11.03.2016 więcej
Obwieszczenie
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłówek
11.03.2016 więcej
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalembina
11.03.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia
10.03.2016 więcej
Zawiadomienie
w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko...
10.03.2016 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wiśniowa
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa w sprawie wydania decyzji
stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
10.03.2016 więcej