Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż majątku ruchomego
Agregat prądotwórczy Andoria TYP ZE 400/18/1/2 rok produkcji
1996
27.04.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości Wykaz
nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa
przeznaczonych do sprzedaży
07.04.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
11.03.2016 więcej
12