Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja 1/2017
Wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - o publikację - w
całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w
BIP) Gminy/Miasta - Adresata.
03.03.2017 więcej
Petycja 4/2016
Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym
Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której
znajdą sie informacje edukacyjne dla mieszkanców na temat
prawidlowych zachowań sprzyjających poprawie powietrza
(niespalanie smieci)
02.12.2016 więcej
Petycja 3/2016
Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach
internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku
(hiperłącza) do strony www.komasowani.pl
(http://komasowani.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze
scalaniem gruntów.
02.12.2016 więcej
Petycja 1/2016
Petycja o przekazanie tekstu petycji objętego cudzysłowem do
wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw.
Zespoły Szkół)
28.10.2016 więcej
Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych.
Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z dyspozycjami Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) - wnosimy o dokonanie analizy i ocenę stanu
faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -
pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet -
"danych otwartych".
28.10.2016 więcej