Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Udzielenie kredytu w wysokości 1 650 000,00 PLN na sfinansowanie deficytu bud... 2017-06-09 10:00 przetarg nieograniczony 2017-05-04 Zobacz
2 Przebudowa drogi wewnętrznej Niewodna Las – Różanka Cmentarz w km 0+645 – 1+645 2017-03-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-07 Zobacz
3 Przebudowa drogi gminnej Tułkowice Góra - Różanka Rola w km 1+300-1+730 2017-03-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-07 Zobacz
4 Przebudowa drogi gminnej Nr 112459R Kożuchów – Szkoła w km 0+000 – 0+480 2017-03-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-07 Zobacz
5 Przebudowa drogi gminnej Nr 112465R Markuszowa - Sklep Oparówka w km 1+270-1+982 2017-03-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-07 Zobacz
6 Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie w sprzęt ICT w SP w Ma... 2017-03-03 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-24 Zobacz
7 Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie w sprzęt ICT w SP w Ma... 2017-03-27 10:00 przetarg nieograniczony 2017-02-14 Zobacz
8 Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie w sprzęt ICT w SP w Ma... 2017-01-26 10:00 przetarg nieograniczony 2017-02-01 Zobacz
9 Przebudowa drogi Różanka Rakszawy Dół na dz. nr ewid 1332/1, 1383/3, 1387/4, ... 2016-11-14 10:00 przetarg nieograniczony 2016-11-18 Zobacz
10 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa na lata... 2016-11-08 10:00 przetarg nieograniczony 2016-11-18 Zobacz
123