Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawa kruszyw drogowych w roku 2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania „Dostawa kruszyw
drogowych w roku 2017 ”
23.02.2017 więcej
Przebudowa drogi Różanka Cmentarz Sarnówka dz. nr ewid. 1088 w km 0 000 - 0 295 w m. Różanka
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do zlożenia ofert na wykonanie
zadania pn: Przebudowa drogi Różanka Cmentarz Sarnówka dz. nr
ewid. 1088 w km 0 000 - 0 295 w m. Różanka
17.11.2016 więcej
Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2016/2017"
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie
zadania pn: "Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w
zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2016/2017"
10.11.2016 więcej
Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej wraz z symulacją kosztów zabezpieczenia osuwiska w obrębie działek 989, 1127/1 i 1140 w miejscowości Różanka, wraz z odbudową drogi gminnej Różanka- Grodzisko-Rola, oraz zabezpieczenie osuwiska w obrębie działek 317, 320/2 w miejscowości Kozłówek, wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek Podlas Cyranówka
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: "Wykonanie
dokumentacji geologiczno- inżynierskiej wraz z symulacją
kosztów zabezpieczenia osuwiska w obrębie działek 989, 1127/1
i 1140 w miejscowości Różanka, wraz z odbudową drogi gminnej
Różanka- Grodzisko-Rola, oraz zabezpieczenie osuwiska w
obrębie działek 317, 320/2 w miejscowości Kozłówek, wraz z
odbudową drogi gminnej Kozłówek Podlas Cyranówka"
22.08.2016 więcej
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"
Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej realizacji zadania:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495-
26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m.
Wiśniowa"
18.08.2016 więcej
Budowa oświetlenia chodnika i drogi przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 867/4, 867/6 , 867/8, 867/9, 867/10, 868, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 1151, 1169, 1375 położonych w miejscowości Wiśniowa.
Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa oświetlenia chodnika i
drogi przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych
numerami ewidencji gruntów: 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6,
867/4, 867/6 , 867/8, 867/9, 867/10, 868, 871/1, 871/2, 872, 873,
874, 1151, 1169, 1375 położonych w miejscowości Wiśniowa.
22.07.2016 więcej
[unieważniono] Budowa oświetlenia chodnika i drogi przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 867/4, 867/6 , 867/8, 867/9, 867/10, 868, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 1151, 1169, 1375 położonych w miejscowości Wiśniowa
Budowa oświetlenia chodnika i drogi przewidzianego do realizacji
na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 866/2,
866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 867/4, 867/6 , 867/8, 867/9, 867/10,
868, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 1151, 1169, 1375 położonych w
miejscowości Wiśniowa.
14.07.2016 więcej
Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia w km 0 190-0 535
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie
zadania pn:"Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia w
km 0 190-0 535"
16.06.2016 więcej