Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż drewna tartacznego
Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2
pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ogłasza PUBLICZNY
PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) na sprzedaż drewna tartacznego
30.12.2019 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) na sprzedaż drewna tartacznego
Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2
pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ogłasza PUBLICZNY
PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) na sprzedaż drewna tartacznego
18.12.2019 więcej
Publiczny przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza "Publiczny przetarg ustny ograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wiśniowa na okres do lat trzech"
21.08.2019 więcej
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę rolną.
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z
nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa
przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę
rolną.
24.07.2019 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
wynajem następujących nieruchomośc
14.12.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa
przeznaczonych do wynajmu.
21.11.2018 więcej
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wiśniowa
23.03.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego: Garaż o powierzchni 24,15m2, w budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej.
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
wynajem następującego lokalu użytkowego: Garaż o powierzchni
24,15m2, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w
Markuszowej.
02.02.2018 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147) oraz na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
19.01.2018 więcej
Wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.
Wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajmu na okres do lat trzech.
28.12.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się