Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 21.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego DW 998 w
miejscowości Wiśniowa na dz. nr 1045; 1050/18; 1050/16 oraz na
działce nr 1294 w miejscowości Cieszyna”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 20.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Markuszowa na dz. Nr 407/2; 648; 667; 647; 422/1; 422/2; 423/1;
424; 646; 426/3; 421/1; 421/2 oraz w miejscowości Kozłówek na
dz. Nr 451; 436; 435; 421; 455/2; 452”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 13.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Niewodna na dz. Nr 1091/3; 1078; 1079; 1088/2; 1089”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 13.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa - Balice na dz. Nr 854/1; 854/3; 867/19; 854/2; 804/1;
615; 803/1; 810/2; 810/1; 795/7; 831/1; 796/1; 756/1; obręb
Niewodna dz. Nr 1652; 1653”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 12.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Szufnarowa dz. nr 775; 373; 372; 4000/9; 4000/8; 4000/6; 4000/5;
338; 4002; 316/1; 317/2; 320/2; 320/1; 220; 219; 218/1; 218/2;
213; 212; 130; 131; 548; 773; 771; 890/4; 768; 766; 765; 764;
763; 756; 755; 746/1; 746/2; 745; 744; 742; 741; 733; 732;
730”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 11.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa – Wąwóz na dz. nr 116; 114/3; 947/34; 947/5;
947/25; 947/2; 947/4; 876; 947/40; 947/39; 947/38; 947/35;
947/12; 947/13; 947/36”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 11.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa – Olszyny na dz. Nr 357/2; 377; 344; 387; 376; 375;
372; 374; 1333; 373; 358/2; i dz. Nr 2380 obręb Szufnarowa”
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Markuszowa –Rędziny na dz. Nr 193; 190; 172; 168; 167; 164;
159; 158; 156/1; 156/2; 156/3; 146/3; 146/4; 147/2”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kozłówek na dz. Nr 297; 271; 247/2; 249; 248”
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kalembina na dz. Nr 202/1; 247; 190/2; 191/3”
17.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się