Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 21.06.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 481, 485/1, 485/3, 650
położonych w miejscowości Markuszowa.
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 20.06.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa linii
napowietrznej SN15kV Strzyżów-Ropczyce na odcinku od stanowiska
słupowego nr 17 w m. Szufnarowa do stanowiska słupowego nr 50 w
m. Jaszczurowa” na linię kablową doziemną w m. Jaszczurowa
oraz Szufnarowa na działkach 456, 375, 376, 374, 372, 432/2,
429, 423, 424/2, 424/1, 428/2, 428/3, 426/1, 425/1, 498/2, 522/1
– obręb Jaszczurowa oraz na działkach 4006/2, 440, 443, 444,
442, 453/2, 453/1, 454, 469, 471, 549/2, 743 – obręb
Szufnarowa.
27.06.2016 więcej
Zawiadomienie
Udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Gminy
Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku
17.06.2016 więcej
Zawiadomienie
Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy
Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2016 roku
17.06.2016 więcej
Oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Oferta Fundacji Cherry Home - na realizację zadania z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pn. „III Letnie Plenery Muzyczne”
17.06.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
09.06.2016 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta Fundacji Rozwoju Dobre Życie - na realizację zadania z
zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i
wychowania
06.06.2016 więcej
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków
komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 r.
02.06.2016 więcej
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków
komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.:
02.06.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia
01.06.2016 więcej