Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego
stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją,
dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
25.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 17.05.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „budowa ujęcia wody pitnej z wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury (wewnętrznej i zewnętrznej) dla
potrzeb miejscowości Kozłówek” na działce 353/2 poł. w
Kozłówku.
24.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 02.05.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa mostu w
ciągu drogi powiatowej nr 1926R Kożuchów – Markuszowa –
Oparówka – Wysoka Strzyżowska w km 5 934 wraz z dojazdami”
na działkach 1622/1, 1622/2, 1620, 511/2, 1558/5, 510 – obręb
Oparówka oraz na działkach 696, 699 – obręb Wysoka
Strzyżowska.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 26.04.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 1377/8, 1377/9 położonych
w miejscowości Wiśniowa.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 07.04.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa i
przebudowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości
Wiśniowa-Stawiska 875/1, 947/6, 947/7, 947/8, 947/9, 947/49,
949, 950, 973, 974, 975, 976, 977, 978/2, 979, 980, 986, 987,
988, 1016, 1017, 1025, 1029/9, 1029/10,1030/3, 1030/4, 1030/5,
1031, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/2, 1039, 1041,
1090, 1091,1119/2”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 25.03.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Budowa ujęcia
wody pitnej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
(wewnętrznej i zewnętrznej) dla potrzeb miejscowości
Kozłówek na dz. nr 353/2 położonej w Kozłówku”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 28.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa na dz. Nr 169/4; 169/2; 162; 235; 157/1; 158; 170/3;
185; 183/2; 186; 242; 243/2; 290/7; 290/2; 290/3; 246; 320; 299;
300; 329; 330; 331; 332; 333; 328/8; 875/1; 238/1; 334/5; 334/6;
334/4; 314/20; 319/1; 319/2; 335/2; 336/3; 320; 334/7; 341/1;
341/2; 334/8; 335/3; 315/2; 312/2; 312/1; 314/8; 218”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 25.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Jazowa na dz. Nr 296; 280; 298; 279; 258; 385/3; 297/4; 463”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 21.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego DW 998 w
miejscowości Wiśniowa na dz. nr 1045; 1050/18; 1050/16 oraz na
działce nr 1294 w miejscowości Cieszyna”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 20.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Markuszowa na dz. Nr 407/2; 648; 667; 647; 422/1; 422/2; 423/1;
424; 646; 426/3; 421/1; 421/2 oraz w miejscowości Kozłówek na
dz. Nr 451; 436; 435; 421; 455/2; 452”.
17.05.2016 więcej