Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 13.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Niewodna na dz. Nr 1091/3; 1078; 1079; 1088/2; 1089”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 13.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa - Balice na dz. Nr 854/1; 854/3; 867/19; 854/2; 804/1;
615; 803/1; 810/2; 810/1; 795/7; 831/1; 796/1; 756/1; obręb
Niewodna dz. Nr 1652; 1653”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 12.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Szufnarowa dz. nr 775; 373; 372; 4000/9; 4000/8; 4000/6; 4000/5;
338; 4002; 316/1; 317/2; 320/2; 320/1; 220; 219; 218/1; 218/2;
213; 212; 130; 131; 548; 773; 771; 890/4; 768; 766; 765; 764;
763; 756; 755; 746/1; 746/2; 745; 744; 742; 741; 733; 732;
730”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 11.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa – Wąwóz na dz. nr 116; 114/3; 947/34; 947/5;
947/25; 947/2; 947/4; 876; 947/40; 947/39; 947/38; 947/35;
947/12; 947/13; 947/36”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 11.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wiśniowa – Olszyny na dz. Nr 357/2; 377; 344; 387; 376; 375;
372; 374; 1333; 373; 358/2; i dz. Nr 2380 obręb Szufnarowa”
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Markuszowa –Rędziny na dz. Nr 193; 190; 172; 168; 167; 164;
159; 158; 156/1; 156/2; 156/3; 146/3; 146/4; 147/2”.
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kozłówek na dz. Nr 297; 271; 247/2; 249; 248”
17.05.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 04.04.2016r. została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kalembina na dz. Nr 202/1; 247; 190/2; 191/3”
17.05.2016 więcej
Zawiadomienie
postanowienie o udzieleniu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi
Różanka dotacji celowej przeznaczonej na zadania służące
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie
gminy Wiśniowa
16.05.2016 więcej
Zawiadomienie
w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
16.05.2016 więcej