Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
02.08.2016 więcej
Zawiadomienie
Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych
działających na terenie Gminy Wiśniowa
04.07.2016 więcej
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 21.06.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci
gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” na działkach nr: 481, 485/1, 485/3, 650
położonych w miejscowości Markuszowa.
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie
zawiadamia się że w dniu 20.06.2016r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Przebudowa linii
napowietrznej SN15kV Strzyżów-Ropczyce na odcinku od stanowiska
słupowego nr 17 w m. Szufnarowa do stanowiska słupowego nr 50 w
m. Jaszczurowa” na linię kablową doziemną w m. Jaszczurowa
oraz Szufnarowa na działkach 456, 375, 376, 374, 372, 432/2,
429, 423, 424/2, 424/1, 428/2, 428/3, 426/1, 425/1, 498/2, 522/1
– obręb Jaszczurowa oraz na działkach 4006/2, 440, 443, 444,
442, 453/2, 453/1, 454, 469, 471, 549/2, 743 – obręb
Szufnarowa.
27.06.2016 więcej
Zawiadomienie
Udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Gminy
Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku
17.06.2016 więcej
Zawiadomienie
Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy
Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2016 roku
17.06.2016 więcej
Oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Oferta Fundacji Cherry Home - na realizację zadania z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pn. „III Letnie Plenery Muzyczne”
17.06.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
09.06.2016 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta Fundacji Rozwoju Dobre Życie - na realizację zadania z
zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i
wychowania
06.06.2016 więcej
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór kandydatów na członków
komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 r.
02.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się