Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2016 roku
13.05.2016 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na powierzenie
zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku
13.05.2016 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło
Powiatowe w Strzyżowie - na realizację zadania publicznego pn:
„Pomoc niewidomym i słabowidzącym w celu rehabilitacji oraz
różnych form spędzania wolnego czasu”
28.04.2016 więcej
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa
o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie
działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń
wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie
Gminy Wiśniowa
28.04.2016 więcej
Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie
dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu
gminy Wiśniowa
26.04.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia
01.04.2016 więcej
Zawiadomienie
unieważniono procedurę naboru na stanowisko urzędnicze w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej w dniu
14.03.2016r.
23.03.2016 więcej
Zawiadomienie
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko
15.03.2016 więcej
Obwieszczenie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa
11.03.2016 więcej
Obwieszczenie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jazowa
11.03.2016 więcej