Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
05.07.2016 więcej
DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza DRUGI PUBLICZNY PRZETARG
USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
24.05.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774)
oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z
2014r.poz. 1490) Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
18.05.2016 więcej
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż majątku ruchomego
Agregat prądotwórczy Andoria TYP ZE 400/18/1/2 rok produkcji
1996
27.04.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości Wykaz
nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa
przeznaczonych do sprzedaży
07.04.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
11.03.2016 więcej
12