Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2016r. poz.
2147). Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y
K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa
przeznaczonych do sprzedaży
24.11.2017 więcej
Piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 2147) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza Piąty publiczny przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
09.01.2017 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż drewna
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446) Podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza: PUBLICZNY PRZETARG USTNY LICYTACJA) na sprzedaż
drewna
24.10.2016 więcej
Czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
24.10.2016 więcej
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż drewna opałowego jesionowego
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446) Podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza: PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na
sprzedaż drewna opałowego jesionowego
14.10.2016 więcej
TRZECI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza TRZECI PUBLICZNY
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wiśniowa
25.08.2016 więcej
TRZECI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, art. 39
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza TRZECI PUBLICZNY PRZETARG
USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
19.07.2016 więcej
DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Podaje do publicznej
wiadomości, że ogłasza DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
05.07.2016 więcej
DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza DRUGI PUBLICZNY PRZETARG
USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
24.05.2016 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774)
oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z
2014r.poz. 1490) Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
18.05.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się