Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 18 września 2018
w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na
radnego w wyborach do Rady Gminy Wiśniowa zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
19.09.2018 więcej
Informacja o dużurach Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej
dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Wiśniowa
17.09.2018 więcej
Informacja o dużurach Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej
dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy
Wiśniowa.
12.09.2018 więcej
Obwieszczenie
o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej
12.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
12.09.2018 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 7 września 2018 r.
Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje o możliwości
dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie
losowania kandydatów do składów tych komisji.
07.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 517/2018 Wójta Gminy Wiśniowa
Zarządzenie nr 517/2018 Wójta miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów.
24.08.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie
Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II oraz Komunikat
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
21.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych ich granicach,
numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w Wiśniowej dla wyborów do Rady Gminy Wiśniowa, zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
17.08.2018 więcej
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
17.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się