Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2018/2019.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg i
placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie
zimowym 2018/2019.
09.11.2018 więcej
Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr ewid. 95/1 w miejscowości Jaszczurowa
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Sprzedaż drewna opałowego i
tartacznego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie
działki gminnej nr ewid. 95/1 w miejscowości Jaszczurowa
09.08.2018 więcej
Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komuniacyjnych - "Aktywna tablica"
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa sprzętu TIK dla
potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komuniacyjnych - "Aktywna tablica"
09.08.2018 więcej
Przebudowa, modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Serpentyny Szkoła
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa, modernizacja drogi
gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Serpentyny Szkoła"
06.07.2018 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik"
06.07.2018 więcej
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa Balice w stronę Żarka”
Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi
gminnej wewnętrznej Wiśniowa Balice w stronę Żarka”
28.05.2018 więcej
Sporządzenie raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie ”
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Sporządzenie raportu
oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika
retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”,
gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie ”
22.05.2018 więcej
Przebudowa drogi wewnętrznej Markuszowa (dwa odcinki) dz. ewid. nr 635, 634 w miejscowości Markuszowa
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Przebudowa drogi wewnętrznej
Markuszowa (dwa odcinki) dz. ewid. nr 635, 634 w miejscowości
Markuszowa
23.03.2018 więcej
„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania:” Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 40 535-40 580 i w km 41 324-43 165 w m Szufnarowa ””
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie
dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania:”
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa
polegająca na budowie chodnika w km 40 535-40 580 i w km 41
324-43 165 w m Szufnarowa ””
21.03.2018 więcej
„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa”
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej realizacji zadania:” Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie
chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26
775,64 str. prawa w m. Wiśniowa”
23.02.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się