Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik
10.08.2017 więcej
Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami
Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa miejsc postojowych w
obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami
08.08.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej Jaszczurowa Rzeki
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej Jaszczurowa Rzeki
19.07.2017 więcej
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej lanej na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej
Zapytanie ofertowe na zadanie "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej lanej na placu zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej"
05.07.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Pstrągówka za Domem Ludowym
Zapytanie ofertowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Pstrągówka za Domem Ludowym”
21.06.2017 więcej
przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Markuszowa (k Niedziela Pastuszak)
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Markuszowa (k Niedziela Pastuszak)
21.06.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Kozłówek (koło Konickiego)
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Kozłówek (koło Konickiego)
21.06.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa Balice w stronę Żarka
Zapytanie ofertowe na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa
Balice w stronę Żarka"
13.06.2017 więcej
Modernizacja drogi Szufnarowa (BOBEK)
Zapytanie ofertowe na zadanie "Modernizacja drogi Szufnarowa
(BOBEK)"
13.06.2017 więcej
Modernizacja drogi gminnej Wiśniowa Zawodzie
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Modernizacja drogi gminnej
Wiśniowa Zawodzie"
13.06.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się