Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Przebudowa drogi Różanka Cmentarz Sarnówka dz. nr ewid. 1088 w km 0 000 - 0 295 w m. Różanka
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do zlożenia ofert na wykonanie
zadania pn: Przebudowa drogi Różanka Cmentarz Sarnówka dz. nr
ewid. 1088 w km 0 000 - 0 295 w m. Różanka
17.11.2016 więcej
Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2016/2017"
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie
zadania pn: "Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w
zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2016/2017"
10.11.2016 więcej
Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej wraz z symulacją kosztów zabezpieczenia osuwiska w obrębie działek 989, 1127/1 i 1140 w miejscowości Różanka, wraz z odbudową drogi gminnej Różanka- Grodzisko-Rola, oraz zabezpieczenie osuwiska w obrębie działek 317, 320/2 w miejscowości Kozłówek, wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek Podlas Cyranówka
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: "Wykonanie
dokumentacji geologiczno- inżynierskiej wraz z symulacją
kosztów zabezpieczenia osuwiska w obrębie działek 989, 1127/1
i 1140 w miejscowości Różanka, wraz z odbudową drogi gminnej
Różanka- Grodzisko-Rola, oraz zabezpieczenie osuwiska w
obrębie działek 317, 320/2 w miejscowości Kozłówek, wraz z
odbudową drogi gminnej Kozłówek Podlas Cyranówka"
22.08.2016 więcej
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"
Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej realizacji zadania:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495-
26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m.
Wiśniowa"
18.08.2016 więcej
Budowa oświetlenia chodnika i drogi przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 867/4, 867/6 , 867/8, 867/9, 867/10, 868, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 1151, 1169, 1375 położonych w miejscowości Wiśniowa.
Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa oświetlenia chodnika i
drogi przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych
numerami ewidencji gruntów: 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6,
867/4, 867/6 , 867/8, 867/9, 867/10, 868, 871/1, 871/2, 872, 873,
874, 1151, 1169, 1375 położonych w miejscowości Wiśniowa.
22.07.2016 więcej
[unieważniono] Budowa oświetlenia chodnika i drogi przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 867/4, 867/6 , 867/8, 867/9, 867/10, 868, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 1151, 1169, 1375 położonych w miejscowości Wiśniowa
Budowa oświetlenia chodnika i drogi przewidzianego do realizacji
na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 866/2,
866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 867/4, 867/6 , 867/8, 867/9, 867/10,
868, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 1151, 1169, 1375 położonych w
miejscowości Wiśniowa.
14.07.2016 więcej
Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia w km 0 190-0 535
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie
zadania pn:"Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa k. Kopcia w
km 0 190-0 535"
16.06.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się