Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Kozłówek (koło Konickiego)
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Kozłówek (koło Konickiego)
21.06.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa Balice w stronę Żarka
Zapytanie ofertowe na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa
Balice w stronę Żarka"
13.06.2017 więcej
Modernizacja drogi Szufnarowa (BOBEK)
Zapytanie ofertowe na zadanie "Modernizacja drogi Szufnarowa
(BOBEK)"
13.06.2017 więcej
Modernizacja drogi gminnej Wiśniowa Zawodzie
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Modernizacja drogi gminnej
Wiśniowa Zawodzie"
13.06.2017 więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiśniowa w 2017 roku
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Wiśniowa w 2017 roku
12.05.2017 więcej
Dostawa kruszyw drogowych w roku 2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania „Dostawa kruszyw
drogowych w roku 2017 ”
23.02.2017 więcej
Przebudowa drogi Różanka Cmentarz Sarnówka dz. nr ewid. 1088 w km 0 000 - 0 295 w m. Różanka
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do zlożenia ofert na wykonanie
zadania pn: Przebudowa drogi Różanka Cmentarz Sarnówka dz. nr
ewid. 1088 w km 0 000 - 0 295 w m. Różanka
17.11.2016 więcej
Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2016/2017"
Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie
zadania pn: "Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w
zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2016/2017"
10.11.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się