DRUKUJ
2017-09-18

Petycja 3/2017

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiot petycji:

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST - o przekazanie poniżeszego wnisoku - do podleglych Placówek Oświatowych - scilicet: wszystkich szkół podstawowych.


Numer petycji: 3/2017

 

Podmiot wnoszący:  Szulc-Efekt sp. z o.o.

 

Data złożenia: