DRUKUJ
2017-11-24

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej
wiadomości W Y K A Z nieruchomości będących
własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do
sprzedaży

   Wiśniowa 20.11.2017r.

P.6840.13.2017

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147).

 

Ozn.

KW

Nr działki

i położenie

Pow.

działki

Opis

Cena

zł.

Forma sprzedaży

RZ1S/00023545/0

1293

Szufnarowa

0,17 ha

Nieruchomość gruntowa (RIVb) niezabudowana usytuowana na równym terenie. Porośnięta niekoszoną trawą. Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi gminnej.

2.570,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00023545/0

1311

Szufnarowa

0,10

ha

Nieruchomość gruntowa (LsIII,LzrPsIV,LzrRIVa,LzrRIVb) niezabudowana usytuowana na nierównym terenie, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do trapezu. Bez dostępu do drogi.

759,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00023545/0

1321

Szufnarowa

0,17 ha

Nieruchomość gruntowa (LzrRIVa) niezabudowana, usytuowana na równym terenie, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi gminnej.

1.221,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00040665/2

989/4

Szufnarowa

0,28 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV)  niezabudowana, usytuowana na pochyłym terenie o wystawie południowej, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do prostokąta. Bez dostępu do drogi.

25.900,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00021321/0

176/1

Kozłówek

0,29
ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb, RIVa)  niezabudowana,
usytuowana na równym terenie, porośnięta niekoszona trawą. Kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Bez dostępu do drogi.

3.100,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00049158/8

694/9

Kozłówek

0,0937
ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb) niezabudowana usytuowana na równym terenie, Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi powiatowej.

1.285,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00032299/6

1248/3

Niewodna

0,26 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV, RIVa)  niezabudowana,
usytuowana na pochyłym terenie, porośnięta niekoszoną trawą. Kształt zbliżony do prostokąta. Bez dostępu do drogi.

25.000,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

262/1

Jaszczurowa

0,8633 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

24.300,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

262/2

Jaszczurowa

0,5751ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

16.500,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

262/3

 Jaszczurowa

0,4778ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

13.300,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

 

296/1

Jaszczurowa

1,1765ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

42.800,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

296/2

Jaszczurowa

0,7714 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

26.400,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa.

Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 08 stycznia 2018r.

Do ceny działek zbywanych w drodze bezprzetargowej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania działek do sprzedaży.

 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 27.11.2017r. do 08.01.2018r./włącznie w:

 UG Wiśniowa, Sołectwach Gminy Wiśniowa, Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gazecie Super Nowości, oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa.