DRUKUJ
2017-12-12

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Wiśniowa na lata 2016-2030

Konieczność opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Wiśniowa”  wynika z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059).