DRUKUJ
2017-12-28

Wykaz nieruchomości – lokali użytkowych
przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.

Załącznik do Zarządzenia Nr 425/2017
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

W Y K A Z
nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych
do wynajmu na okres do lat trzech.

Oznaczenie

wg księgi wieczystej

Oznaczenie

 wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

lokalu

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

 

KW  3191

 

Działka
nr 261

 

24,15m2

 

Lokal użytkowy

GARAŻ
 o powierzchni 24,15m2, znajdujący się
w budynku Ośrodka Zdrowia
w Markuszowej.

 

1,35 zł/m2 miesięcznie +23% VAT.

 

 

 

Określa umowa najmu

 

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 28.12.2017r. do 18.01.2018r./włącznie / w:

- UG Wiśniowa

- W miejscowości Markuszowa

- zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl

- informację o wykazie zamieszcza się w gazecie codziennej „Super Nowości”

 

 

Wójt

Marcin Kut