DRUKUJ
2018-05-11

Petycja 1/2018

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych nie korzystających z przyłączy gazowych oraz podanie danych ich dotyczących


Numer petycji: 1/2018

 

Podmiot wnoszący:  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

 

Data złożenia: