DRUKUJ
2018-05-22

Sporządzenie raportu oddziaływania dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika
retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku
Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo
podkarpackie ”

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn:

Sporządzenie raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie ”