DRUKUJ
2019-04-26

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Wiśniowa obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje, co następuje:

 

 

§ 1

W dniu 29.04.2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

- Nr 13

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie II

 

Beata Bury