DRUKUJ
2019-05-15

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wiśniowa w 2018 roku

Roczna  analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa sporządzona została w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Niniejsza analiza obejmuje 2018 rok, w którym obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych spoczywał na gminie.