DRUKUJ
2019-05-17

Zawiadomienie

Wiśniowa, dnia 16.05.2019 r.

Ś.3032.6.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa, realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie realizacji inwestycjistanowiącego załącznik nr 1 doUchwały Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r., Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla:

 

Spółka                                                                                    Kwota

 

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice 1                           6 500,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice II                           6 500,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Pstrągówka                            5 000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Wiśniowa                              22 000,00 zł

 

                

Zgodnie z § 5 ust.  „Regulaminu…”, uruchomienie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze Spółką.

 

 

            Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut