DRUKUJ
2019-05-31

Raport o stanie Gminy Wiśniowa za 2018 rok

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Konieczność opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2019poz.506)i jest konsekwencją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 r.