DRUKUJ
2016-08-22

Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej
wraz z symulacją kosztów zabezpieczenia osuwiska
w obrębie działek 989, 1127/1 i 1140 w
miejscowości Różanka, wraz z odbudową drogi
gminnej Różanka- Grodzisko-Rola, oraz
zabezpieczenie osuwiska w obrębie działek 317,
320/2 w miejscowości Kozłówek, wraz z odbudową
drogi gminnej Kozłówek Podlas Cyranówka

Dokumenty do pobrania: