DRUKUJ
2016-10-24

PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na
sprzedaż drewna

Wiśniowa, dnia 24.10.2016 r.

 

Ś.6131.8.12.2016

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446)

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJA)

 

na sprzedaż drewna opałowego jesionowego

Drewna opałowego:

Ilość m3

w grupie

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto za ilość w grupie

Postąpienie

Wadium

4,00

jesionowe

355 zł

5,00 zł

36,00

1,50

jesionowe

134 zł

5,00 zł

14,00

2,00

jesionowe

178 zł

5,00 zł

18,00

7,00

jesionowe

622 zł

5,00 zł

62,00

3,00

jesionowe

266 zł

5,00 zł

27,00

 

UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej grupy drewna.

 

 

na sprzedaż drewna tartacznegojesionowego

Drewna tartacznego o średnicy pnia do 24 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

1,33

jesionowe

471 zł

10,00 zł

47,00 zł

 

 

Drewna tartacznego o średnicy pnia od 25 do 34 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

6,01

jesionowe

2 698 zł

50,00 zł

270,00 zł

 

 

Drewna tartacznego o średnicy pnia powyżej 35 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

0,79

jesionowe

422 zł

10,00 zł

42,00 zł

 

UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej ilości m3 drewna.

 

przetarg odbędzie się w dniu 4 listopad 2016r. (piątek) o godz. 1300 w Urzędzie Gminy, pokój nr 18.

Wadium ww. wysokości należy wnieść:

przelewem na rachunek bankowy podany w regulaminienajpóźniej dzień przed licytacją do dnia tj. 3.11.2016r. do godz. 1500,  lub

w gotówce w dniu 4.11.2016r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 1230

W/w drewno można oglądać na terenie działki nr ewid. 1092/6 położonej w Wiśniowej (teren po byłym placu targowym).

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w REGULAMINIE PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO – drewna opałowego i tartacznego, orazzapoznać się z w/w regulaminem, dostępnym na stronie www.wisniowa.pl – składając Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2.

Szczegółowej informacji o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 10 lub telefonicznie: 2775063, wew. 20.

 

Wiśniowa, dnia 24.10.2016r.

 

WÓJT

Marcin Kut