DRUKUJ
2016-10-28

Petycja 1/2016

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiot petycji:

Petycja o przekazanie tekstu petycji objętego cudzysłowem do  wszystkich podległych Szkół Podstawowych (rownież tzw. Zespoły Szkół)

Numer petycji: 1/2016

Podmiot wnoszący:  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Data złożenia