DRUKUJ
2016-12-02

Petycja 4/2016

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

 

Przedmiot petycji:

Na mocy art. 63 konstytucji RP, w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. 2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą sie informacje edukacyjne dla mieszkanców na temat prawidlowych zachowań sprzyjających poprawie powietrza (niespalanie smieci)

 

Numer petycji: 4/2016

 

Podmiot wnoszący:  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

 

Data złożenia: