DRUKUJ
2017-05-18

Petycja 2/2017

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiot petycji:

W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz. U.2014.1195) - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 - szczegóły pod - www.podworko.nivea.pl

 

Numer petycji: 2/2017

 

Podmiot wnoszący:  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

 

Data złożenia: