2017-03-07

Zawiadomienie o wyniku postępowania na udzielenie dotacji dla spółek wodnych

Wiśniowa, dnia 07.03.2017r.

Ś.3032.4.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji stanowiącego załącznik nr 1 doUchwały Nr XVII/138/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 czerwca 2012 r., Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla:

 

Spółka                                                                                    Kwota

 

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice II                     8 000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Wiśniowa                         5 000,00 zł

                 

 

Zgodnie z § 5 ust.  „Regulaminu…”, uruchomienie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze Spółką.

 

 

 

 

 

 

            Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut