Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa w 2019 roku
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Wiśniowa sporządzona została w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
28.04.2020 więcej
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Wiśniowa
Informacja o podmiocie oraz miejscu zagospodarowania przez
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Wiśniowa
29.05.2019 więcej
Poziom recycklingu
Poziomy recyklingu , przygotowania do ponownego użycia o odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
24.05.2019 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa w 2018 roku
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Wiśniowa sporządzona została w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Niniejsza analiza obejmuje
2018 rok, w którym obowiązek odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych spoczywał
na gminie.
15.05.2019 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa w 2017 roku
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Wiśniowa w 2017 roku
30.04.2018 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa w 2016 roku
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Wiśniowa w 2016 roku
28.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się