2016-10-25

Dyżury Radnych Gminy Wiśniowa w 2018 roku

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

1

Boruta Zofia

 

16.03.2018

Budynek Rady Sołeckiej w Szufnarowej

12.00-14.00

18.05.2018

Budynek Rady Sołeckiej w Szufnarowej

12.00-14.00

28.09.2018

Budynek Rady Sołeckiej w Szufnarowej

12.00-14.00

02.11.2018

Budynek Rady Sołeckiej w Szufnarowej

12.00-14.00

2

Cierpiał Zofia

 

12.02.2018

Urząd Gminy Wiśniowa

10.00-12.00

04.06.2018

Urząd Gminy Wiśniowa

10.00-12.00

03.09.2018

Urząd Gminy Wiśniowa

10.00-12.00

 

 

3

Dziok Łukasz

 

16.03.2018

Budynek Rady Sołeckiej w Szufnarowej

12.00-14.00

18.05.2018

Budynek Rady Sołeckiej w Szufnarowej

12.00-14.00

28.09.2018

Budynek Rady Sołeckiej w Szufnarowej

12.00-14.00

02.11.2018

Budynek Rady Sołeckiej w Szufnarowej

12.00-14.00

4

Furtek Bogusław

 

14-15.03.2018

Sołtysówka w Pstrągówce

7.00-15.00

14-15.05.2018

Sołtysówka w Pstrągówce

7.00-15.00

14-15.09.2018

Sołtysówka w Pstrągówce

7.00-15.00

14.11.2018

Sołtysówka w Pstrągówce

7.00-15.00

5

Gąsior Wanda

 

12.02.2018 r.

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

04.06.2018 r.

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

03.09.2018 r.

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

 

6

Jakobsze Kazimierz

         

15.03.2018

Dom Ludowy w Kozłówku

11.00-13.00

15.05.2018

Dom Ludowy w Kozłówku

12.00-14.00

15.08.2018

Dom Ludowy w Kozłówku

12.00-14.00

14.11.2018

Dom Ludowy w Kozłówku

12.00-14.00

7

Kawa Janusz

 

15.03.2018

Dom Kultury w Jaszczurowej

10.00-12.00

15.05.2018

Dom Strażaka w Kożuchowie

10.00-12.00

14.09.2018

Dom Kultury w Jaszczurowej

10.00-12.00

14.11.2018

Dom Strażaka w Kożuchowie

10.00-12.00

8

Pęczar Kazimierz

 

02.02.2018

Dom Ludowy w Różance

9.00-11.00

04.05.2018

Dom Ludowy w Różance

9.00-11.00

03.08.2018

Dom Ludowy w Różance

9.00-11.00

03.11.2018

Dom Ludowy w Różance

9.00-11.00

9

Pietryka Włodzimierz

 

12.02.2018

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

04.06.2018

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

03.09.2018

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

 

10

Rokosz Stanisław

         

05.03.2018

Budynek szkoły w Tułkowicach

16.30-18.30

04.06.2018

Budynek szkoły w Tułkowicach

16.30-18.30

03.09.2018

Budynek szkoły w Tułkowicach

16.30-18.30

05.11.2018

Budynek szkoły w Tułkowicach

16.30-18.30

11

Rymarska-Wójtowicz Renata

                    

14.03.2018

Dom Ludowy w Jazowej

16.00-18.00

14.05.2018

Dom Ludowy w Jazowej

16.00-18.00

13.09.2018

Dom Ludowy w Jazowej

16.00-18.00

22.10.2018

Dom Ludowy w Jazowej

9.00-11.00

12

Strzępek Ryszard

 

I i III poniedziałek miesiąca

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

I i III poniedziałek miesiąca

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

I i III poniedziałek miesiąca

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

I i III poniedziałek miesiąca

Urząd Gminy Wiśniowa

15.00-17.00

13

Świstak Eugeniusz

 

15.03.2018

Sołtysówka w Markuszowej

9.00-12.00

15.05.2018

Sołtysówka w Markuszowej

9.00-12.00

15.09.2018

Sołtysówka w Markuszowej

9.00-12.00

14.11.2018

Sołtysówka w Markuszowej

9.00-12.00

14

Tomaszewski Zenon

         

15.03.2018

Dom Ludowy Niewodna

8.00-15.00

15.05.2018

Dom Ludowy Niewodna

8.00-15.00

15.09.2018

Dom Ludowy Niewodna

8.00-15.00

14.11.2018

Dom Ludowy Niewodna

8.00-15.00

15

Zięba Adam

 

15.03.2018

Dom Ludowy w Kalembinie

9.00-11.00

15.05.2018

Dom Ludowy w Kalembinie

9.00-11.00

15.09.2018

Dom Ludowy w Kalembinie

9.00-11.00

14.11.2018

Dom Ludowy w Kalembinie

9.00-11.00

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się