2017-11-24

Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn: "Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m. Jaszczurowa w km 4 +450 - 5 +100"

Załączniki

  Informacja o wszcz...ępowania.pdf 316,04 KB (pdf) szczegóły pobierz