Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku
Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku w związku z
objęciem funkcji lub zakończeniem pełnienia funkcji.
06.12.2017 więcej
06.07.2017 więcej
01.08.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Wiśniowa za 2014 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Wiśniowa za 2014 rok
01.08.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem mandatu radnego
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem mandatu
radnego na kadencję 2014-2018
01.08.2016 więcej