2018-11-27

Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Rady Gminy Wiśniowa

składane na koniec kadencji 2014-2018

Załączniki

  Bogusław Furtek.pdf 901,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Adam Zięba.pdf 907,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Eugeniusz Świstak.pdf 914,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Janusz Kawa.pdf 843,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kazimierz Pęczar.pdf 888,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kazimierz Jakobsze.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Łukasz Dziok.pdf 940,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ryszard Strzępek.pdf 805,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Renata Rymarska-Wójtowicz.pdf 920,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wanda Gąsior.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanisław Rokosz.pdf 922,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zofia Boruta.pdf 896,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zenon Tomaszewski.pdf 902,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Włodzimierz Pietryka.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zofia Cierpiał.pdf 2,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marcin Kut.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się