2019-06-18

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostki organizacyjnej gminy, osób zarządzających i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2018 rok

Załączniki

  Dariusz Data.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Beata Włodyka.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jacek Rybczyk.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Joanna Mularska.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lucyna Ciołkosz.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Katarzyna Utnicka.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lucyna Lesiecka.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Twardosz.pdf 881,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Małgorzata Książek.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Marcin Kut.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Maria Bysiewicz.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Maria Przystaś.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mariola Gruszczyńska.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Monika Bożek.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Roman Klocek.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wioletta Dziadek.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Władysław Salamon.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zofia Wójcik.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Beata Włodyka korekta.pdf 173,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dariusz Data korekta.pdf 172,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Marcin Kut - korekta.pdf 226,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wioletta Dziadek- korekta.pdf 167,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zofia Wójcik - korekta.pdf 198,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się