2016-03-10

Protokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowa

Poniżej zamieszane są protokoly z Sesji Rady Gminy Wiśniowa kadencji 2014-2018:

Załączniki

  Protokół I 14.pdf 316,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół III 14.pdf 230,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół II 14.pdf 264,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół IV 15.pdf 279,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół IX 15.pdf 206,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół V 15.pdf 369,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół VI 15.pdf 318,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół VII 15.pdf 301,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół VIII 15.pdf 204,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół X 15.pdf 269,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XII 15.pdf 283,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XI 15.pdf 456,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XIII 15.pdf 354,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XIV 15.pdf 273,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XV 16.pdf 262,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XVI 16.pdf 277,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XVII 16.pdf 245,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XVIII 16.pdf 222,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XIX 16.pdf 302,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XX 16.pdf 245,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXI 16.pdf 280,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXII 16.pdf 270,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXIII 16.pdf 239,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXIV 16.pdf 246,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXV 16.pdf 228,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXVI16.pdf 256,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXVII16.pdf 251,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXVIII17.pdf 277,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXIX17.pdf 282,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXX17.pdf 244,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXI17.pdf 217,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXII17.pdf 343,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXIII17.pdf 264,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXIV17.pdf 250,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXV17.pdf 213,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXVI17.pdf 316,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXVII17.pdf 249,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXVIII17.pdf 263,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXXIX17.pdf 242,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XL 17.pdf 249,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLI 18.pdf 267,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLII 18.pdf 250,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLIII 18.pdf 231,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLIV 18.pdf 228,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLV 18.pdf 249,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLVI 18.pdf 250,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLVII 18.pdf 230,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLVIII 18.pdf 219,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XLIX 18.pdf 214,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół L 18.pdf 239,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół LI 18.pdf 220,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół LII 18.pdf 258,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się