Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zabezpieczenie osuwisk w obrębie dz. 317, 320/2, 375 w m. Kozłówek wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek – Podlas – Cyranówka, oraz dz. 989, 1127/1, 1140 w m. Różanka wraz z odbudową drogi gminnej Różanka – Grodzisko – Rola  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
strzyżowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-05-18 10:00  

Zabezpieczenie osuwisk w obrębie dz. 317, 320/2, 375 w m. Kozłówek wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek – Podlas – Cyranówka, oraz dz. 989, 1127/1, 1140 w m. Różanka wraz z odbudową drogi gminnej Różanka – Grodzisko – Rola

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 150,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA ISTOTN...MÓWIENIA.pdf 259,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ... ofertowy.doc 87,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...ępowania.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...ępowaniu.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...itałowej.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...dowlanych.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ...ór umowy.pdf 201,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ...mówienia.zip 5,41 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ...mówienia.zip 16,47 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ...mówienia.zip 5,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ...mówienia.zip 16,28 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...mówienia.pdf 3,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...mówienia.pdf 3,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 - ...mówienia.pdf 225,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 - ...mówienia.pdf 225,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15.05.2018 Odpowied...a pytanie.pdf 705,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18.05.2018 Informac...cia ofert.pdf 571,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21.05.2018 Zawiadomienie.pdf 275,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się