Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach Tułkowice, Markuszowa, Jazowa i Różanka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w Gminie Wiśniowa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
strzyżowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-08-03 10:00  

Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach Tułkowice, Markuszowa, Jazowa i Różanka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w Gminie Wiśniowa

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 200 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...mówienia.doc 460 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ... ofertowy.doc 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...ępowania.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...ępowaniu.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...itałowej.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...dowlanych.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ...ekt umowy.pdf 577,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - SST.pdf 287,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...mówienia.pdf 277,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...mówienia.pdf 273,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...mówienia.pdf 283,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...mówienia.pdf 228,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.08.2018 Informacj...cia ofert.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie przebudowa.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się