Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa nowej koparko - ładowarki dla Gminy Wiśniowa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
strzyżowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji do
2020-09-30  
Termin składania ofert
2019-10-02 11:00  

 

NOWY termin otwarcia ofert:  2.10.2019

Zamawiający informuje, że na stronie zamieszczono zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

 

Załączniki

  ogłoszenie o zamó...04-N-2019.pdf 403,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfiakcja Istotn...mówienia.pdf 8,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 -F...rz_oferty.doc 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...wania (1).doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...ępowaniu.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...itałowej.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...ór umowy.pdf 251,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6- A...chniczny.docx 23,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ...az dostaw.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi do przetargu.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...5.09.2019.pdf 206,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.pdf 542,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmieniony SIWZ z dn...5.09.2019.pdf 8,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 Wzór umowy.docx 71,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6- Arkusz ....09.2019.docx 23,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc....1.5.2019.pdf 416,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie BIP.pdf 376,27 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się