2016-10-25

Referaty i stanowiska w urzędzie gminy

 

Referat organizacji i spraw obywatelskich

Jacek Rybczyk Sekretarz Gminy – Kierownik referatu Pokój nr 2 (17) 2775 063
Jadwiga Tęcza Inspektor ds. ewidencji ludności, kadrowych i wojskowych Pokój nr 9 (17) 2775 063 wew. 21
Anna Pilut Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Pokój nr 9 (17) 2775 063 wew. 21
Andrzej Michalski Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej Pokój nr 16 (17) 2775 063 wew. 15
Magdalena Sadło Inspektor ds. obsługi sekretariatu i archiwum Pokój nr 1 (17) 2775 063 wew. 19
Joanna Borkowska Zastępstwo: Iwona Prorok Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej Pokój nr 15 (17) 2775 063 wew. 16
Tomasz Ścibior Inspektor ds. informatyki i bezpieczeństwa systemów informatycznych Pokój nr 7 (17) 2775 063 wew. 23
Tomasz Ziobro Obsługa prawna    

 

Referat planowania przestrzennego, inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym

Paweł Furtek Kierownik referatu Pokój nr 8a (17) 2775 063 wew. 36
Wojciech Petka Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji Pokój nr 8b (17) 2775 063 wew. 37
Łukasz Śliwka Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienia komunalnego Pokój nr 8b (17) 2775 063 wew. 37
Lucyna Cynarska Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym Pokój nr 8a (17) 2775 063 wew. 36
Paulina Gajda Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych Pokój nr 3 (17) 2775 063 wew. 27
Angelika Bujak Podinspektor ds. zamówień publicznych Pokój nr 3 (17) 2775 063 wew. 27

   

Referat Środowiska

Joanna Mularska Kierownik Referatu Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 24
Anna Bobek Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 20
Justyna Szkołut Podinspektor ds. utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 20  

 

Referat budżetu i finansów

Grzegorz Włodyka Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Pokój nr 17 (17) 2775 063 wew. 14
Zofia Wójtowicz Stanowisko ds. księgowości budżetowej   Pokój nr 17 (17) 2775 063 wew. 13
Justyna Gajewska
Katarzyna Wolan Stanowisko ds. rozliczeń VAT pokój nr 17 17 2775 063 wew. 13
Mariola Gruszczyńska   Stanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej   Pokój nr 13   (17) 2775 063 wew. 18
Lucyna Lesiecka
Katarzyna Utnicka
Irena Gajewska Kasjer Kasa Pokój nr 14 (17) 2775 063 wew. 47

   

Urząd Stanu Cywilnego

Kazimierz Jamróg

Zastępca Kierownika

Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniowej

Pokój nr 8 (17) 2775 063 wew. 22  

   

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się