2016-10-25

Referaty i stanowiska w urzędzie gminy

 

Referat organizacji i spraw obywatelskich

Jacek Rybczyk Sekretarz Gminy – Kierownik referatu Pokój nr 2 (17) 2775 063

 

sekretarz@wisniowa.pl

Jadwiga Tęcza Inspektor ds. ewidencji ludności, kadrowych i wojskowych Pokój nr 9 (17) 2775 063 wew. 21

 

jadwiga.tecza@wisniowa.pl

Anna Pilut Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Pokój nr 9 (17) 2775 063 wew. 21

 

anna.pilut@wisniowa.pl

Andrzej Michalski Podinspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej Pokój nr 16 (17) 2775 063 wew. 15

 

andrzej.michalski@wisniowa.pl

Magdalena Sadło Inspektor ds. obsługi sekretariatu i archiwum Pokój nr 1 (17) 2775 063

 

sekretariat@wisniowa.pl

Joanna Tęczar Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej Pokój nr 15 (17) 2775 063 wew. 16

 

joanna.teczar@wisniowa.pl

Tomasz Ścibior Podinspektor ds. informatyki i bezpieczeństwa systemów informatycznych Pokój nr 7 (17) 2775 063 wew. 23

 

tomasz.scibior@wisniowa.pl

Tomasz Ziobro Obsługa prawna    

 

Referat Planowania Przestrzennego inwestycji i gospodarowania mieniem komunalnym

 

Paweł Furtek Kierownik Referatu Pokój nr 8a (17) 2775 063 wew. 36

 

pawel.furtek@wisniowa.pl

Wojciech Petka Podinspektor ds. Gospodarki Przestrzennej i inwestycji Pokój nr 8b (17) 2775 063 wew. 37
wojciech.petka@wisniowa.pl
Łukasz Śliwka Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienia komunalnego Pokój nr 8b (17) 2775 063 wew. 37
lukasz.sliwka@wisniowa.pl
Lucyna Cynarska Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym Pokój nr 8a (17) 2775 063 wew. 36

 

lucyna.cynarska@wisniowa.pl

Paulina Gajda Podinspektor ds. Pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych Pokój nr 3 (17) 2775 063 wew. 27

 

paulina.gajda@wisniowa.pl

 

 

Referat Środowiska

Joanna Mularska Kierownik Referatu Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 24

 

joanna.mularska@wisniowa.pl

Anna Bobek Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 20

 

anna.bobek@wisniowa.pl

Justyna Szkołut Podinspektor ds. utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 20

 

justyna.szkolut@wisniowa.pl

 

Referat budżetu i finansów

Maria Przystaś Skarbnik Pokój nr 17 (17) 2775 088
Grzegorz Włodyka Stanowisko ds. księgowości budżetowej  

 

Pokój nr 17

(17) 2775 063 088

 

grzegorz.wlodyka@wisniowa.pl

Zofia Wójtowicz
Mariola Gruszczyńska  

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej

 

 

Pokój nr 13

 

 

(17) 2775 063 wew. 18

Lucyna Lesiecka
Katarzyna Utnicka
Irena Gajewska Kasjer Kasa

 

Pokój nr 14

(17) 2775 063 wew. 17

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kazimierz Jamróg Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniowej Pokójnr 8 (17) 2775 063 wew. 22

 

usc@wisniowa.pl