Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów ... 2018-04-06 10:00 przetarg nieograniczony 2018-02-23 Zobacz
2 Dostawa wraz montażem urządzeń rekreacyjnych dla Gminy Wiśniowa 2017-10-13 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-18 Zobacz
3 Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiśniowa 2017-09-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-05 Zobacz
4 Przebudowa drogi Pstrągówka Dział na działce nr ewidencyjny 2874 w km 0+000 –... 2017-08-04 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-10 Zobacz
5 Dowóz uczniów do szkół gminnych w 2017/2018 r. 2017-07-07 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-18 Zobacz
6 Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Przedszkola Samorządowego w Wiśn... 2017-06-09 09:00 przetarg nieograniczony 2017-06-20 Zobacz
7 Udzielenie kredytu w wysokości 1 650 000,00 PLN na sfinansowanie deficytu bud... 2017-06-12 10:00 przetarg nieograniczony 2017-06-19 Zobacz
8 Przebudowa drogi gminnej Tułkowice Góra - Różanka Rola w km 1+300-1+730 2017-03-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-07 Zobacz
9 Przebudowa drogi gminnej Nr 112459R Kożuchów – Szkoła w km 0+000 – 0+480 2017-03-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-07 Zobacz
10 Przebudowa drogi gminnej Nr 112465R Markuszowa - Sklep Oparówka w km 1+270-1+982 2017-03-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-07 Zobacz
12