Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego: Garaż o powierzchni 24,15m2, w budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej.
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
wynajem następującego lokalu użytkowego: Garaż o powierzchni
24,15m2, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w
Markuszowej.
02.02.2018 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147) oraz na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
19.01.2018 więcej
Wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.
Wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajmu na okres do lat trzech.
28.12.2017 więcej
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2016r. poz.
2147). Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y
K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa
przeznaczonych do sprzedaży
24.11.2017 więcej
Piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 2147) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza Piąty publiczny przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
09.01.2017 więcej
PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na sprzedaż drewna
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446) Podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza: PUBLICZNY PRZETARG USTNY LICYTACJA) na sprzedaż
drewna
24.10.2016 więcej
Czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
24.10.2016 więcej
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż drewna opałowego jesionowego
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446) Podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza: PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na
sprzedaż drewna opałowego jesionowego
14.10.2016 więcej
TRZECI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38
ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza TRZECI PUBLICZNY
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wiśniowa
25.08.2016 więcej
TRZECI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, art. 39
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Podaje do
publicznej wiadomości, że ogłasza TRZECI PUBLICZNY PRZETARG
USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa
19.07.2016 więcej
12