2019-12-18

PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) na sprzedaż drewna tartacznego

Wiśniowa, dnia 17.12.2019 r.

 

Ś.6131.1.12.2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ogłasza

 

  PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ) na sprzedaż drewna tartacznego

 

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto za ilość w grupie

Postąpienie

Wadium

3,23

świerkowe

272 zł

10,00 zł

20,00

1,42

modrzewiowe

258 zł

10,00 zł

20,00

          UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej ilości m3 drewna.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Wiśniowa, sala nr 18.

 

Wadium ww. wysokości należy wnieść:

przelewem na rachunek bankowy podany w regulaminienajpóźniej dzień przed licytacją tj. do dnia 20.12.2019r.

 

Drewno tartaczne przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć na załączonych zdjęciach do ogłoszenia bądź w terenie na działce gminnej nr 1051 w Wiśniowej (przy posterunku Policji w Wiśniowej).

 

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w REGULAMINIE PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO – drewna tartacznego, orazzapoznać się z w/w regulaminem, dostępnym na stronie bip.wisniowa.pl – składając Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2.

 

Szczegółowej informacji o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 10 lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 20.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Wiśniowa

(-) Marcin Kut

Załączniki

  146.pdf 216,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20191213_100157.jpg 7,79 MB (jpg) szczegóły pobierz
  20191213_100125.jpg 8,3 MB (jpg) szczegóły pobierz
  20191213_100117.jpg 8,98 MB (jpg) szczegóły pobierz
  20191213_100213.jpg 9,27 MB (jpg) szczegóły pobierz
  20191213_100204.jpg 10,28 MB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się