2017-11-24

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

   Wiśniowa 20.11.2017r.

P.6840.13.2017

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147).

 

Ozn.

KW

Nr działki

i położenie

Pow.

działki

Opis

Cena

zł.

Forma sprzedaży

RZ1S/00023545/0

1293

Szufnarowa

0,17 ha

Nieruchomość gruntowa (RIVb) niezabudowana usytuowana na równym terenie. Porośnięta niekoszoną trawą. Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi gminnej.

2.570,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00023545/0

1311

Szufnarowa

0,10

ha

Nieruchomość gruntowa (LsIII,LzrPsIV,LzrRIVa,LzrRIVb) niezabudowana usytuowana na nierównym terenie, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do trapezu. Bez dostępu do drogi.

759,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00023545/0

1321

Szufnarowa

0,17 ha

Nieruchomość gruntowa (LzrRIVa) niezabudowana, usytuowana na równym terenie, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi gminnej.

1.221,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00040665/2

989/4

Szufnarowa

0,28 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV)  niezabudowana, usytuowana na pochyłym terenie o wystawie południowej, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do prostokąta. Bez dostępu do drogi.

25.900,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00021321/0

176/1

Kozłówek

0,29
ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb, RIVa)  niezabudowana,
usytuowana na równym terenie, porośnięta niekoszona trawą. Kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Bez dostępu do drogi.

3.100,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00049158/8

694/9

Kozłówek

0,0937
ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb) niezabudowana usytuowana na równym terenie, Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi powiatowej.

1.285,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00032299/6

1248/3

Niewodna

0,26 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV, RIVa)  niezabudowana,
usytuowana na pochyłym terenie, porośnięta niekoszoną trawą. Kształt zbliżony do prostokąta. Bez dostępu do drogi.

25.000,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

262/1

Jaszczurowa

0,8633 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

24.300,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

262/2

Jaszczurowa

0,5751ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

16.500,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

262/3

 Jaszczurowa

0,4778ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

13.300,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

 

296/1

Jaszczurowa

1,1765ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

42.800,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

296/2

Jaszczurowa

0,7714 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

26.400,00

+23% VAT

Przetarg ustny nieograniczony

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa.

Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 08 stycznia 2018r.

Do ceny działek zbywanych w drodze bezprzetargowej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania działek do sprzedaży.

 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 27.11.2017r. do 08.01.2018r./włącznie w:

 UG Wiśniowa, Sołectwach Gminy Wiśniowa, Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gazecie Super Nowości, oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się