Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-28 15:13:30  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 114954 o nazwie 'Wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste114954
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteWykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.
category_idpuste11809
language_idpuste1
shortpusteWykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.
fullpuste

Załącznik do Zarządzenia Nr 425/2017
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

W Y K A Z
nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych
do wynajmu na okres do lat trzech.

Oznaczenie

wg księgi wieczystej

Oznaczenie

 wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

lokalu

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

 

KW  3191

 

Działka
nr 261

 

24,15m2

 

Lokal użytkowy

GARAŻ
 o powierzchni 24,15m2, znajdujący się
w budynku Ośrodka Zdrowia
w Markuszowej.

 

1,35 zł/m2 miesięcznie +23% VAT.

 

 

 

Określa umowa najmu

 

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 28.12.2017r. do 18.01.2018r./włącznie / w:

- UG Wiśniowa

- W miejscowości Markuszowa

- zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl

- informację o wykazie zamieszcza się w gazecie codziennej „Super Nowości”

 

 

Wójt

Marcin Kut

publishfrompuste2017-12-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-nieruchomosci-lokali-uzytkowych-przeznaczonych-do-wynajmu-na-okres-do-lat-trzech

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się