Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-22 14:57:41  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 135418 o nazwie 'Sporządzenie raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie ”'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste135418
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteSporządzenie raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie ”
category_idpuste14046
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na zadanie pn: Sporządzenie raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie ”
fullpuste

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn:

Sporządzenie raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackie ”

publishfrompuste2018-05-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustesporzadzenie-raportu-oddzialywania-dla-przedsiewziecia-pn-budowa-zbiornika-retencyjnego-w-miejscowosci-wisniowa-na-cieku-szufnarowka-gmina-wisniowa-wojewodztwo-podkarpackie
2018-05-23 13:47:17  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-30 15:03:27  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-05 14:40:34  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-15 16:52:59  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384273

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533970
user_idpuste20588
fobject_idpuste384273
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384275

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533971
user_idpuste20588
fobject_idpuste384275
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384276

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533972
user_idpuste20588
fobject_idpuste384276
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384277

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533973
user_idpuste20588
fobject_idpuste384277
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384278

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533974
user_idpuste20588
fobject_idpuste384278
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384279

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533975
user_idpuste20588
fobject_idpuste384279
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384281

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533976
user_idpuste20588
fobject_idpuste384281
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384282

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533977
user_idpuste20588
fobject_idpuste384282
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 384283

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533978
user_idpuste20588
fobject_idpuste384283
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 389019

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533979
user_idpuste20588
fobject_idpuste389019
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 391572

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533980
user_idpuste20588
fobject_idpuste391572
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 16:53:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 397662

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533981
user_idpuste20588
fobject_idpuste397662
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste135418
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się