Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-28 16:58:50  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 137142 o nazwie '„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa Balice w stronę Żarka”'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste137142
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepuste„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa Balice w stronę Żarka”
category_idpuste14046
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa Balice w stronę Żarka”
fullpuste

Zapytanie ofertowe

na zadanie pod nazwą:


„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa Balice w stronę Żarka”

publishfrompuste2018-05-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzebudowa-drogi-gminnej-wewnetrznej-wisniowa-balice-w-strone-zarka
2018-07-31 15:21:30  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-07-31 15:21:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 387320

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1620330
user_idpuste20588
fobject_idpuste387320
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste137142
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-31 15:21:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 387321

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1620331
user_idpuste20588
fobject_idpuste387321
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste137142
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-31 15:21:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 387322

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1620332
user_idpuste20588
fobject_idpuste387322
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste137142
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-31 15:21:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 387323

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1620333
user_idpuste20588
fobject_idpuste387323
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste137142
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-31 15:21:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 387324

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1620334
user_idpuste20588
fobject_idpuste387324
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste137142
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-31 15:21:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 387325

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1620335
user_idpuste20588
fobject_idpuste387325
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste137142
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-31 15:21:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 420313

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1620336
user_idpuste20588
fobject_idpuste420313
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste137142
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się